ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Food and Agro Tech 2022 ณ.ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการจัดแสดงสินค้าด้านอาหาร เทคโนโลยี เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งงานมีขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2565
ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เป็นตัวแทนมอบหนังสือรับรอง ผ่านการฝึกปฏิบัติงานและประสบการณ์วิชาชีพ ให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( เทคโนบางมด ) ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อนในสถานประกอบการ ประจำปี 2565 เพื่อเรียนรู้งานในสายงาน ประสบการณ์วิชาชีพ กระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต/งานเครื่องมือกล .ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 - 5 สิงหาคม 2565 . ในโอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึก พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกร่วมกับคณะของน้องๆนักศึกษา ในนามกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ขออำนวยพรให้น้องๆทุกคนประสบความสำเร็จในการศึกษา นำความรู้ความสามารถจากการเรียน การฝึกปฏิบัติงาน นำไปใช้ในชีวิต พร้อมทั้งเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม นำความรู้ ความสามารถช่วยกันพัฒนาประเทศของเราต่อไปในอนาคต .
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ มข. จับมือ อว. TCEB จัดงานแถลงข่าวนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม”และ งาน Food and Agro Tech 2022 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการจัดนิทรรศการ "การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม" และงาน Food Agro tech 2022 นำโดย นางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แถลงข่าวนิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม”และ งาน Food and Agro Tech 2022 โดยมี คุณธนียา นัยพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย ศ.ดร.ธิดารัตน์ บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ คุณปานทอง สระคูพันธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รองนายเทศมนตรีนครขอนแก่น รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และตัวแทนหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธีแถลงข่าวจัด นิทรรศการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสังคม (Tech innovation for sustainable future)” และ งาน Food and Agro tech 2022 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานนวัตกรรม ศักยภาพของ Start up และผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมหรือการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งหน่วยงานในสังกัดและสถาบันอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ที่สนใจ สามารถนำผลงาน สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ด้วยนำสินค้าและบริการต่างมามาสนอและจัดจำหน่าย พร้อมด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเชื่อมโยงธุรกิจของภาคเอกชนทั้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้การจัดงานครั้งนี้จึงนับเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้กลับมาฟื้นฟูภายหลังสถานการณ์การระบาดของเชื้อ Covid -19 พร้อมด้วยปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “นวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์” และเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต Future Food for Thai to Global Society” และหัวข้อ “เคล็ด (ไม่) ลับ ทำยังไงให้ Startup ประสบความสำเร็จ” นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมด้าน Soft Power ของผู้สูงอายุและเยาวชนคนรุ่นใหม่ ผ่านกิจกรรมการประกวด “ส.ว.ขอม่วน Music Contest”และ “TECH INNO ISAN Cover Dance” อีกทั้งยังมีการฉายหลังกลางแปลงช่วงเย็นของทุกวันด้วย มีมุมนั่งชิลดื่มกาแฟจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) Credit: ภาพ และข้อความ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.15 น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล เข้าร่วมบันทึกเทปร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย นางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น. Credit : ภาพและข้อความ โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.15 น ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ขอนแก่น คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล เข้าร่วมบันทึกเทปร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 พร้อมกับคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นำโดย นางชญาภา สิมมาทัน เหรัญญิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น. Credit : ภาพและข้อความ โดยสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
ตัวแทนผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Food Tech Expo 2022 พร้อมเข้าร่วมสัมมนา “ส่งเสริม SMEs ไทย : BOI และสถาบันการเงิน” วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น 📌 ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Food Tech Expo 2022 งานแสดงสินค้าและโซลูชั่นการแปรรูป แพ็คกิ้ง บรรจุภัณฑ์ การตลาด และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และส่งเสริมสมาร์ทฟาร์มให้เกิดความยั่งยืน ภายใต้คอนเซปท์ "Smart Farm & Food Enterprise" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 พร้อมนี้ ได้เข้าร่วมสัมมนา “ส่งเสริม SMEs ไทย : BOI และสถาบันการเงิน” Credit: ภาพ ,ข้อความ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น ณ โรงแรมตักสิลา มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคามดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล รองประธานสภาอุตฯ นางสาวธิดารัตน์ สุขสุด กรรมการสภาอุตฯ และ นางสาวพิมพ์พจี สุตยสรณาคม รองเลขาธิการสภาอุตฯ เข้าร่วมประชุม โครงการขับเคลื่อนการบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเสริมศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2565 โดย นายภูรเดช สวัสดิรมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม กล่าวรายงาน นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี (กล่าวเปิดงาน) และร่วมรับฟัง บรรยายในหัวข้อ ภาวะเศรษฐกิจภาพรวมต่างประเทศและในประเทศ โดย นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรยาย ในหัวข้อ การปฏิวัติเกษตรอุตสาหกรรม โดย นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน Food and Agro Tech 2022 ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น และงานอบรม YOUNG F.T.I.KK 4 นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ขอนแก่นรุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 65 - 11 กันยายน 65 ณ โรงแรมพูลแมน จังหวัดขอนแก่น Credit: ภาพและข้อความ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
วันศุกร์ที่ 1 กรกฏาคม 2565 เวลา 08.00 นณ เวียงจันทน์ โลจิสติกส์ ปาร์ค (VLP) นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ นาย นพดล แก้วไสย์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการเชื่อมรางรถไฟจากไทย-ลาว-จีน และจุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า เชื่อมระบบรางรถไฟ 1.0 เมตร (รถไฟจากไทย) กับรางมาตรฐาน 1.43 เมตร (รถไฟจากจีน) อย่างเป็นทางการ โดยบริษัท เวียงจันทน์ โลจิสติกส์ ปาร์ค จำกัด กับ บริษัท ท่าบกท่านาแล้ง จำกัด ผู้เดียวเป็นผู้ประกอบการด้านระบบโลจิสติกส์ ใน สปป.ลาว โดยมี นายเจษฎา กตเวทิน เอกอัครราชทูต ประจำประเทศไทย ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว Credit: ข้อความ,ภาพข่าว สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
ประชุมคณะทำงานดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบกจังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 1/2565วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน​ 2565เวลา 10:00 น ณ​ ห้องประชุมดอกคูณ​ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น​ ดร.ทวี​สันต์​ วิชัย​วงษ์​ ประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ขอนแก่น​ พร้อมด้วย นาย​ทรง​ศักดิ์​ ทอง​ไทย​ ประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​กลุ่ม​จังหวัด​อีสาน​ตอน​กลาง/ประธาน​กิตติมศักดิ์​สภา​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ขอนแก่น นายอดิศักดิ์ จองศิริกุล​ รองประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ขอนแก่น นายจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล​ รองประธาน​สภา​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ขอนแก่น​ และ นายธวัชชัย พรมดี​ กรรมการ​สภา​อุตสาหกรรม​จังหวัด​ขอนแก่น​ ร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินงานเพื่อพัฒนาท่าเรือบกจังหวัดขอนแก่น​ ครั้งที่ 1/2565​ เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาท่าเรือจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยมี​ นายสุ​เทพ​ มณี​โชติ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ขอนแก่น​ เป็น​ประธาน​ใน​ที่ประชุม​
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น.ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น (NBT ทีวีอีสาน) คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลคุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ในฐานะรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ผู้บริหารกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม มีความยินดี ที่ได้ให้การต้อนรับทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าระหว่างประเทศ ในโอกาสที่ได้มาร่วมประชุมเพื่อเตรียมการในการพัฒนา วิจัย ในโครงการต่างๆที่เกี่ยวกับน้ำยาพียูโฟมสูตรใหม่ๆ เพื่อไว้ให้บริการกับกลุ่มลูกค้าของเรา หลังจากสถานการณ์โควิด – 19 เริ่มผ่อนคลาย พร้อมทั้งมีโอกาสพาคณะเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก .
6 5 4 3 2 1