เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม ด้านแรงงาน ของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ / ๒ / ๒๕๖๔ ณ.โรงแรมเลอ แคนซัส อ.เมือง จ.ขอนแก่น จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการผู้จัดงานศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า จ.ขอนแก่น 2563/2020. โดยได้นำคณะสิงโต และทีมงานมาส่งมอบโคมมงคล และมาเชิดสิงโต เพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมทั้งอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัท และผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของบริษัททุกคน. โดยคุณดรุณี วรเดชมงคล ประธานกรรมการบริหารบริษัท ได้เป็นตัวแทนรับมอบ และให้การต้อนรับคณะกรรมการศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่าทุกๆท่านด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง. ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยพรดีๆให้แก่ทุกๆท่านรวมถึงครอบครัวตลอดจนบุคลากร ลูกค้า คู่ค้า ผู้มีพระคุณ กัลยาณมิตร ผู้สนับสนุน ทุกๆคน ให้มีแต่สิ่งที่ดี สุขภาพแข็งแรง ค้าขายร่ำรวย ด้วยเทอญ สาธุ .
วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ส่งตัวแทนเข้ารับการอบรมและรับฟังการบรรยายเรื่อง “ การบริหารงานแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น ณ. ห้องหน้าเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น .
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้รับเกียรติจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีฯ ชั้นปีที่ 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการจัดการขนส่ง การบริหารคลังสินค้า การนำเข้าส่งออก และเทคโนโลยีต่างๆ ในการบริหารการจัดการคลังสินค้าองค์รวม ในรายวิชาการจัดการการขนส่ง ที่้เกี่ยวเนื่องกับการบริหารโลจิสติกส์ เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนของนักศึกษาและนำไปต่อยอดในการบริหารธุรกิจในอนาคต.
การบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจ การจัดการ กระบวนการผลิต และแนวคิด การเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี และผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอขอบพระคุณ คุณจักรกฤษณ์ ที่เป็นประธานในการบรรยาย และถ่ายทอดความรู้ในเชิงธุรกิจ การจัดการ กระบวนการผลิต และแนวคิด การเป็นนักเรียน นักศึกษาที่ดี และผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาการจัดการวัสดุก่อสร้าง หลักสูตรการจัดการเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน ชั้นปีที่ 1. นำโดย ดร.พัฒนพงศ์ โตภาคงาม ที่นำคณะนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมบริเวณโดยรอบโรงงาน โรงคอยล์ โรงเก็บเครื่องจักร โรงสลิท โรงผลิตพียูโฟม ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 12.00 น.
อาทิตย์ 3 พ.ย.2562 ( SUN. Nov.3,2019 ) ณ วัดพัฒนาราม บ.หนองวัดป่า อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น . บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้เป็นเจ้าภาพทอดกฐิน โดยความเมตตาจิต ร่วมด้วยช่วยกันถวายเงิน ปัจจัย สิ่งของต่างๆ โดยได้มาจากทั้งส่วนบริษัทสยามเหล็กไทย บุคลากร ผู้สนับสนุน ลูกค้าผู้มีพระคุณ เพื่อนพี่น้อง กัลยาณมิตร ตลอดจนชาวบ้าน และผู้มีจิตศรัทธา สาธุชนทั้งหลายได้ร่วมกันมาทอดกฐินครั้งนี้ ขออานิสงค์ผลบุญที่ทำบุญร่วมกันในครั้งนี้ ให้ดลบันดาลความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพกายและใจ ความมั่งมีศรีสุข สงบสุข รุ่งเรือง ก้าวหน้า ความเป็นศิริมงคล แด่ทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว มีเพิ่มทวีคูณยิ่งขึ้นไป กราบขอบพระคุณอย่างสูงในเมตตาจิต ของสาธุชนทุกท่าน ด้วยเทอญ
ศ 1 พ.ย.2562( Nov. 1 st ,2019 )ขบวนแห่รอบค่ำฉลองงานสมโภชน์ศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562.เริ่มแล้ว แห่เริ่มจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขอนแก่นมายังศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า ริมบึงแก่นนคร . แม้ฝนจะทั้งโปรยปรายถึงตกถล่มลงมา ก็มิอาจหยุดยั้งศรัทธา คณะกรรมการแต่ละปี สมาชิกสมาคม คณะชมรมต่างๆ ชาวขอนแก่น และผู้มาเยี่ยมเยือน เรียนเชิญ ชาวขอนแก่นและผู้มาเยี่ยมเยือน หรือ ผ่านเมืองขอนแก่น แวะเที่ยวชม ชิม ช็อบ ใช้ ในงานรวมถึงไหว้เจ้า เทพเซียนต่างๆ ขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลมีทั้งแรงกายแรงใจที่ดีขึ้น . ร่วมด้วยช่วยกันรักษาสืบสานประเพณีอันดีงาม เทศกาลรื่นเริงเฉลิมฉลอง และมีประโยชน์ได้บุญ ทำบุญเพื่อเป็นสาธารณกุศลในด้านกิจกรรมชมรมและ สถานที่ต่างๆที่ขาดแคลนเดือดร้อน ต้องการความช่วยเหลือ ด้วยการร่วมทำบุญ ประมูล เที่ยวงาน เลือกซื้อ จับจ่าย มาเที่ยวจับจ่ายใช้สอย อุดหนุนเจ้า พ่อค้าแม่ขายให้มีการรวมพลังศรัทธาเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สาธุ
สยามเหล็กไทยร่วมด้วยช่วยกัน : ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนมอบสิ่งของเครื่องใช้ ผ้าห่ม เสื้อผ้าใหม่ ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ โพดุล และ ยาจิกิ ขอเป็นกำลังใจ และคนไทยไม่เคยทอดทิ้งกัน มีน้ำใจช่วยเหลือกันและกันในยามลำบากและยามมีปัญหาจากภัยธรรมชาติ . ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่เทศบาลขอนแก่น @ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยซึ่งจะเป็นตัวกลางในการจัดการนำส่งมอบให้ถึงมือผู้ประสบภัย ทั้งในท้องที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด รวมถึง อุบลราชธานี และพื้นที่อื่นๆด้วยเข่นกัน ตามการขาดแคลนและจำเป็นเร่งด่วน !
Joining to be apart to supply and help the victims of storms and floods . U never suffer alone . We will help each other always .
พบกับบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้ในวารสาร "ใครเป็นใคร ในแวดวงอุตสาหกรรม " ฉบับปี 2562 วารสารเพื่อการติดต่อสื่อสารด้านอุตสาหกรรม ได้แล้วทุกฉบับวันนี้... บริษัท สยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม จำกัด ผู้ผลิตจำหน่ายและติดตั้งเครื่องรีดแผ่นหลังคา แผ่นพื้นเหล็ก เครื่องรีดแปโครงสร้าง เครื่องรีดขึ้นรูปโลหะและครอบต่างๆ เครื่องรีดพ่นฉนวน PE และ PU เครื่องจักร งานขึ้นรูปก่อสร้าง ม้วนเหล็กหลังคา coil ประตูเหล็กม้วน coils แปโครงสร้าง ทั้งแบบอลูซิงค์ Aluzinc ,สังกะสี และเคลือบสี GL GI PPGL PPGI Superdyma งานแผ่นcomposite Alucarbon งานโครงสร้างปูนและเหล็ก ทุกสีทุกรุ่นทุกแบบ สยามเหล็กไทยเท่านั้น งานดี ไม่มีสะดุด!!! CallCenter +66 83-1405544, +66 99-2055544 Website : www.siamthaisteel.co.th ,
เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทในเครือ ได้ร่วมกันทำกิจกรรม รดน้ำขอพรผู้บริหารและกิจกรรมสงกรานต์ เพื่อความเป็นศิริมงคลและสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในหมู่พนักงาน เพื่อการทำงานร่วมกันได้อย่างดี
บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมสัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี ณ.อำเภอภูเรือ จ.เลย ระหว่างวันที่ 7-8/1/2562 ผู้บริหาร พาพนักงานไปสัมมนา และท่องเที่ยวประจำปี เพื่อผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยจากทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี 2561 พร้อมจัดกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงานมากมาย ทั้งกิจกรรมการแสดงของฝ่ายต่างๆ สนุกสนาน เต็มที่ รางวัลไม่อั้น อาหาร เครื่องดื่ม ไม่อั้น กินอิ่ม นอนอุ่น อาหาร เครื่องดื่มเต็มที พร้องรางวัลแลัของขวัญมากมาย เพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับบุคลากรของเราทุกคนเพื่อกลับมาให้บริการลูกค้าทุกท่าน ด้วยพลัง สมอง ที่สดชื่น แจ่มใส " สยามเหล็กไทยเท่านั้น งานดี ไม่มีสะดุด"
12 ม.ค.2562 บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ได้มอบหมายให้คุณกิตติ คำแท่ง นำเงินไปมอบและสนับสนุน การจัดกิจกรรมวันเด็ก ของพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น และบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และบริษัทในเครือ ส่งมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก แก่ชุมชุนบ้านบะขาม จ.ขอนแก่น เพื่อส่งมอบความสุขให้กับเยาวชนในพื้นที่ชุมชนบ้านบะขาม ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2019
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล ในนาม บจก.สยาม แกรนท์ สตีล ได้เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 10.และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2. ในวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 15.15 น. ณ.ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 10 ปีแห่งความมุ่งมั่นสู่อนาคตที่ยั่งยืน จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเพชรน้ำดี ประจำปี 2018 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพธุรกิจไทย
ประชุมสรุป ก้าวแรก โครงการร่วมมือ พัฒนา องค์ความรู้ เทคโนโลยีและวิศวกรรม ด้าน เครื่องจักรกล ไฟฟ้า อิเลคทรอนิคส์ เคมี อุตสาหการ การผลิต เตรียมเดินหน้าโครงการ ก้าวสอง พัฒนาต่อเนื่องอย่างไม่หยุดยั้ง รวมท่านกูรูคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมต่อยอดปรับปรุงพัฒนา เพื่อนวัตกรรมที่ดีขึ้นสู่ลูกค้า บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ทุกท่าน
เพื่อความสะอาด สะดวกรวดเร็วในการผลิตสินค้าคุณภาพต่อลูกค้าฝ่ายผลิต PU Foam ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day โรงงาน เพื่อทำให้พื้นที่การผลิต สะอาด สวยงาม มีระบบ ระเบียบเพื่อให้คุณลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า เราเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานการบริหาร จัดการที่ดี พร้อมเสมอ ที่จะให้บริการลูกค้าทุกๆท่าน #สยามเหล็กไทยเท่านั้นงานดีไม่มีสะดุด!!! Office. +66 43244550 Fax : +66 4333 7192 Call Center +66 83-1405544, +66 99-205554
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลได้เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางสังคม ด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ๒๓ / ๒ / ๒๕๖๔ ณ.โรงแรมเอ แคนซัส อ.เมือง จ.ขอนแก่นจัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น
พนักงานของบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้าร่วมอวยพรและแสดงมุทิตาจิต แด่คุณแม่ ดรุณี วรเดชมงคล กรรมการบริหาร บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และในโอกาสนี้ คุณแม่ดรุณี ได้ให้พรพนักงานทุกคน เดินทางปลอดภัย อายุมั่นขวัญยืน สุขภาพแข็งแรง มีความสุขความเจริญทุกคน
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และบริษัทในเครือ ได้มีโอกาสตอบแทนลูกค้าVIP ผู้มีอุปการะคุณด้วยการจัดทริปท่องเที่ยวประเทศรัสเซีย ร่วมชมฟุตบอลโลกนัดเปิดสนาม ท่องเที่ยวตามสถาณที่สวยงามต่างๆ ชื่นชมวัฒนธรรม และสัมผัสมิตรไมตรีของผู้คนชาวรัสเซีย
คุณจักรกฤษณ์ วรเดชมงคล กรรมการผู้จัดการ บจก.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม และบริษัทในเครือ จากจังหวัดขอนแก่น ออก Mini Booth บูธขนาดย่อม ที่ เมืองทอง ธานี อาคารชาลแลนเจอร์ โซน ห้องจูปิเตอร์ และได้ให้การต้อนรับ ผช.รมต พาณิชย์ ผู้ใหญ่ในกระทรวง, ผอ. ธ.กรุงไทย ,ผอ .พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ และ ผู้ใหญ่ หลายท่านให้ความสนใจ ซักถาม เข้าเยี่ยมชมบูธ รวมทั้งลูกค้า และนักธุรกิจจากประเทศ สิงคโปร์ พม่ารวมถึงนักธุรกิจไทยสนใจมาถามไถ่กันตลอดงาน ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความสนใจบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จำกัด ของเราครับ สยามเหล็กไทยเท่านั้น งานดี ไม่มีสะดุด!!!
27 พฤษภาคม 2561 : บริษัท สยามเหล็กไทยอุตสาหกรรม จำกัด ได้เข้าออกบูธแสดงสินค้าในงาน “อีสานอุตสาหกรรมแฟร์ ครั้งที่ 3” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น ซึ่งในงาน คุณทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น คุณสุทธิลักษ์ สิมมาทัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณสมิทธ์ โลจรัส รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เข้าต้อนรับ พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ คณาจารย์คณะวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข.พร้อมภาคเอกชน ที่เดินทางมาจังหวัดขอนแก่นและได้ให้เกียรติร่วม ปาฐกถาเรื่อง “Khonkaen Smart City”
9 พย 2560 เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านทูต อัครทูต อุปทูต ณ สถานทูตไทย ในกรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว. สวยงาม สงบ สง่า สะอาด สดชื่น สดใส. ขอบพระคุณสถานทูตไทยในลาว เจ้าหน้าที่ ทุกท่านต้อนรับอย่างอบอุ่น กันเอง และครื้นเครงแบบพี่น้องชาวไทย.
7 พย 2560 ร่วมด้วยช่วยกัน ! เยียวยาและช่วยเหลือทั้งกำลังกาย กำลังใจ กำลังทรัพย์ แก่ บุคลากรพนักงานสยามเหล็กไทยผู้ที่บ้านประสบภัยน้ำท่วมอย่างจัง ปีนี้ต้องสู้ช่วยกันทั้งข้างนอก ข้างในบริษัท เหนื่อยได้แต่อย่าท้อ ท้อได้ แต่อย่าถอย มีคนเดือดร้อนกว่าเราอีกมากมายในโลก จงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ความไม่มีโรค ไม่มีทุกข์ คือ ลาภอันประเสริฐ !
24 พย 2560 สยามเหล็กไทย จัดทริบภายในประเทศดูงานและเยี่ยมชม เข้าร่วมฟังการ บรรยาย ที่ โรงงาน เอ็น เอส บลูสโคป ( ประเทศไทย ) นิคมมาบตาพุด จ ระยอง โดยเราเชิญ ชวนลูกค้า สยามเหล็กไทย มาร่วมหาความรู้ เรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ . ได้รับเกียรติ ไว้วางใจ จากลูกค้า เราดูแลและบริการท่านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งโรงแรมที่พัก อาหาร รถอำนวย ความสะดวกอย่างดี การสังสรรค์ เพื่อตอบแทนพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เมตตา และให้ความไว้ จากลูกค้า เราดูแลและบริการท่านฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งโรงแรมที่พัก อาหาร รถอำนวย ความสะดวกอย่างดี การสังสรรค์ เพื่อตอบแทนพระคุณลูกค้าทุกท่านที่เมตตา และให้ความไว้ วางใจสยามเหล็กไทยตลอดมา
22 พย 2560 สยามเหล็กไทยจัดการประชุมอบรม เรื่อง PU Foam ในด้านความรู้ทั้งภาค ทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนพูดคุย การปรับปรุงพัฒนา สร้างความชำนาญ ประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน ระหว่าง พนักงาน ช่างเทคนิค โรงงานน้ำยา ลูกค้า ผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้ใช้ งาน เพื่อสิ่งที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ ตอบสนองตรงความต้องการลูกค้าได้ดีขึ้นเรื่อยๆทั้ง ด้าน คุณภาพ ราคา การใช้งาน การทำงาน ความสวยงาม " เหล็กไทย เท่านั้น ! งานดี ไม่มีสะดุด ! "
20 พย 2560 งานสมโภชศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า จ. ขอนแก่น ประจำปี พศ. 2560 . (งาน งิ้ว )โดย บจ.สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม จ ขอนแก่น เป็น 1 ใน 40 ราย ที่ได้รับเลือกจากเจ้า โดยคนทรง ทำพิธีเลือกเสี่ยงทาย ถึง 3 ครั้ง ในการหาคณะกรรมการ ศาลเจ้า ปี พศ 2561. เป็นครั้งแรกของบริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ที่ได้เป็น ซินเถ่านั้ง หารายได้ให้แก่ศาล เจ้าปึงเถ่ากงม่า จ. ขอนแก่น ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อนำรายได้มาใช้ปรับปรุง ดูแล พัฒนา รักษาบำรุง ศาลเจ้าอย่างเดียวเท่านั้น แต่เงินมูลนิธิ แต่ละปีนำไปช่วยเหลือสังคม เป็นสาธารณกุศลอื่นๆอีก มากมาย อาทิ เช่น บริจาคโรงเรียนที่ขาดแคลน กันดาร โรงพยาบาล ทำโรงทาน มูลนิธิอื่นๆที่ เดือดร้อน เป็นต้น
16 November 2017 Group Photos ! SIAMLEKTHAI customers @ VIP Trip Taiwan + Okinawa ( Japan ) Welcome to Okinawa , Japan! Miss Okinawa ( Latest year ) 2017 . Taking care and photos exclusively with SIAMLEKTHAI group @ Okinawa
16 November 2017 Group Photos ! SIAMLEKTHAI customers @ VIP Trip Taiwan + Okinawa ( Japan ) Welcome to Okinawa , Japan! Miss Okinawa ( Latest year ) 2017 . Taking care and photos exclusively with SIAMLEKTHAI group @ Okinawa
วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ( อบจ. ) นำโดย ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดขอนแก่น ร่วมบรรเทานำสิ่งของแจกจ่ายแก่ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
วันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16.30 น. คุณอดิเรก หงส์พูนพิพัฒน์ ประธานสภา อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ ตัวแทนใน นาม 8 องค์กรเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น ในการรับมอบข้าวสารและน้ำดื่มในการช่วยเหลือ ผู้ ประสบภัยน้ำท่วม ตลอดจนผู้ปฏิบัติหน้าที่ จาก บริษัท สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรมจังหวัด ณ สภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น
ยินดีต้อนรับและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทีมคณาจารย์และนักวิจัยชั้นแนวหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น Khonkaen University (KKU)นำโดย รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร Ph.D. หัวหน้าศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี และ ดร.ชยานนท์ วิเศษ Ph.D.ที่ปรึกษาเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและคุยแนวทางและโครงการร่วมมือการพัฒนา MOU ( R&D )เครื่องจักร งานระบบควบคุม ระบบไฟฟ้า เครื่องกล นวัตกรรมใหม่ ทั้งSoftware และ Hardware เพื่อพัฒนา และปรับปรุงให้เครื่องจักรสยามเหล็กไทย 4.0 AI machines and system control . Digital and AI technology จะถูกเริ่มนำมาใช้ ในระยะสั้น ( Short term ) 2018-2020 / ระยะกลาง ( Central term 2021-2025 ) / ระยะยาว (Longterm )2026-2030 / Longer term > 2030
ยินดีต้อนรับและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทีมคณาจารย์และนักวิจัยชั้นแนวหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น Khonkaen University (KKU)นำโดย รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร Ph.D. หัวหน้าศูนย์วิจัยนวัตกรรมเทคโนโลยี และ ดร.ชยานนท์ วิเศษ Ph.D.ที่ปรึกษาเทคโนโลยี ให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนและคุยแนวทางและโครงการร่วมมือการพัฒนา MOU ( R&D )เครื่องจักร งานระบบควบคุม ระบบไฟฟ้า เครื่องกล นวัตกรรมใหม่ ทั้งSoftware และ Hardware เพื่อพัฒนา และปรับปรุงให้เครื่องจักรสยามเหล็กไทย 4.0 AI machines and system control . Digital and AI technology จะถูกเริ่มนำมาใช้ ในระยะสั้น ( Short term ) 2018-2020 / ระยะกลาง ( Central term 2021-2025 ) / ระยะยาว (Longterm )2026-2030 / Longer term > 2030
เหล็กไทย งานหนักไม่ถอย งานน้อยงานเบาไม่มองข้าม มีวินัย ประชุม สร้างความสามัคคีและความเข้าใจ ทำงานเป็นทีม ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์การทำงานให้สะอาด สดใส สว่างไสว ยินดีบริการทุกท่าน ทุกระดับ ด้วยความประทับใจให้มากที่สุด ขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่มุ่งมั่นจะพัฒนาทั้งตนเองและองค์กร ยกระดับคุณภาพ การทำงาน ผลงาน การบริการ ทั้งชีวิตส่วนตัวและส่วนรวม / Cleanings! Meetings ! Joinings ! Thinkings ! Understandings ! Doings ! Improving ! Developing ! For better quality of workings ,Products ,services and lives ! Unity Teamworks and Teamservices .@ SIAMLEKTHAI.
ตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลังคาเหล็กจิงโจ้ จัดงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าและ Roadshow จัดบูธกิจกรรมสินค้าและการบรรยาย เปิดตัวสินค้าใหม่และเทคโลโลยีใหม่ๆ , แคมเปญต่างๆตลอดจนพบปะสังสรรลูกค้า ตามจังหวัดสัญจรไปทั่วประเทศ เช่น กรุงเทพมหานคร จ นครราชสีมา จ นครสวรรค์ เป็นต้น
บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม พาลูกค้า VIP เครื่องจักร ม้วนเหล็กต่างๆประตูม้วน อลูคาร์บอนคอมโพสิต และอื่นๆ ท่องเที่ยว เยี่ยมชม เยี่ยมชมสถนที่สำคัญ สวยงาม และเยี่ยมชมดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก ณ Trip เซี่ยงไฮ้ อู๋สี หังโจว ซูโจว ประเทศจีน
บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม พาลูกค้าVIP เยี่ยมชมดูงานโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ และระดับโลก ที่ ประเทศญี่ปุ่น และท่องเที่ยว Trip Japan ( Tokyo Chiba Kyoto Kobe Osaka )
พิธีจับรางวัลมอบโชคให้แก่ลูกค้าผู้โชคดีที่ส่งคูปองมาร่วมชิงรางวัลจากทั่วประเทศ ณ สำนักงานใหญ่ บจ เอ็น เอส บลูสโคปสตีล ( ประเทศไทย ) กรุงเทพมหานคร โดย บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม ร่วมจับรางวัลมอบโชคแก่ลูกค้า
กลุ่มธุรกิจเหล็กจากมณฑลเหอเป่ย หอการค้าขอนแก่น มาพบปะพูดคุยและ เยี่ยมชม กิจการโรงงานสยามเหล็กไทย
บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม เข้าร่วมงานปาร์ตี้กาล่าดินเนอร์ร่วมกับ บอร์ดบริหารใหญ่Bluescope ( Australia )บริษัทแม่สำนักงานใหญ่ , บอร์ด NS Bluescope ( Thailand ) และรับรางวัลจาก ประธานบริหาร จากบลูสโคปออสเตรเลีย
บจ สยามเหล็กไทย อุตสาหกรรม พาลูกค้าVIP ท่องเที่ยวญี่ปุ่นและเยี่ยมชม โรงงานเหล็กแผ่นม้วนใหญ่ระดับประเทศญี่ปุ่น Trip : Osaka Kyoto Chiba Tokyo
บริษัท สยามเหล็กไทย พาลูกค้า VIP ท่องเที่ยวและดูงานเยี่ยมชม Dongbu steel ( Print tech : Incheon works ) โรงงานเหล็กชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้และส่งเหล็กออกไปขายทั่วโลกที่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้