หมวด เครื่องจักรงาน PU FOAM

เครื่อง PU-FOAM-16เมตร, เครื่อง PU-FOAM-20เมตร, เครื่อง PU-FOAM-24เมตร, เครื่อง  PU-FOAM-30เมตร

หมวดที่ 1 เครื่องจักรงานหลังคา / ผนัง / เพดาน /ฝ้า

เครื่อง Decking Floor, เครื่องย้ำโค้งลอนรีดน้ำเส้นคู่ เครื่องย้ำโค้งลอนตะเข็บคู่ เครื่องพับครอบไฮดรอลิค เครื่องพับครอบแมนนวล เครื่องรีดติดฉนวนกันความร้อน เครื่องรีดแผ่นบานเกล็ด เครื่องรีดครอบสันจั่ว ลอนซีแพคหรือลอนสเปน เครื่องรีดแผ่นหลังคา เครื่องรีดลอนฝ้าเพดาน เครื่องปั๊มขาลอนคลิปล็อค เครื่องรีดลอนคลิปล็อค เครื่องรีดลอนซีแพค เครื่องรีดขึ้นรูปลอนฝ้าเพดาน เครื่องผ่าแผ่น เครื่องรีดครอบข้าง เครื่องรีดครอบสันจั่ว เครื่องคลายม้วน เครื่องตั้งคอยล์ เครื่องรีดเหล็กฉาก เครื่องรีดและพ่นฉนวนหลังคา พียูโฟม เครื่องรีดติดฉนวนกันความร้อน เครื่องรีดพีอี

เครื่อง-รีดลอนผนังสี่เหลี่ยมร่องลึก-4-สันลอน

เครื่อง-รีดลอนผนังระแนงเฉียง-2-สันลอน

เครื่อง-รีดบานเกล็ด 2 IN 1

เครื่อง-ครอบปิดหน้าแผ่นพียูโฟม-สามสันลอนสูง-760

เครื่อง-ครอบปิดหน้าแผ่นพียูโฟม-ลอนตะเข็บคู่-760

เครื่อง ครอบสันครอบข้าง 2 in 1

เครื่อง-รีดลอนตะเข็บคู่-เหลี่ยมเพชร-LT-760-2-IN-1

เครื่อง-รีดลอนสังกะสี

เครื่อง-ย้ำครอบข้างแบบซีแพค

เครื่อง_รีดลอนน้ำเส้นคู่_LT750

เครื่อง-รีดลอนตะเข็บคู่-LT-760

เครื่อง-รีดลอนตะเข็บคู่-LT-760-M

เครื่อง-ย้ำครอบสันจั่วแบบซีแพค

เครื่อง-รีดสแปนเดรล

เครื่อง-รีดลอนสแนปล็อค-TOP-MANUAL

เครื่อง-รีดลอนสแนปล็อค-ECO-Manual-Y

เครื่อง-รีดลอนฝ้าเพดาน-หรือลอนผนัง-แบบครึ่งวงกลม

เครื่อง-รีดลอนผนังระแนงเฉียง-3-สันลอน

เครื่อง-รีดลอนฝ้าเพดาน-หรือลอนผนังแผงระแนง-เหลือง

เครื่อง-รีดลอนฝ้าเพดาน-หรือลอนผนังแผงระแนง

เครื่อง-พับครอบไฮดรอลิค-หมุนคานปรับองศา-4-5-เมตร

เครื่อง-พับครอบไฮดรอลิค-หมุนคานปรับองศา-6-เมตร

เครื่อง-คลายม้วน-Y

เครื่อง-คลายม้วน-R

เครื่อง-รีดบานเกล็ด

เครื่อง-รีดลอนฝ้าเพดาน-16-สันลอน

เครื่อง-รีดลอนฝ้าเพดาน-10-สันลอน

เครื่อง-รีดลอนแบบซีแพค

เครื่อง-เครื่องผ่าแผ่น-Mini-Slitter-Machine

เครื่อง-เครื่องผ่าแผ่น-แบบมีฟันตัด-SLITTER-AND-SHEAR-MACHINE

เครื่อง-รีดครอบข้าง

เครื่อง-ย้ำโค้งตะเข็บคู่-LT-760-

เครื่อง_กวนถังน้ำยา

เครื่อง-รีดรางน้ำสันตะเข้

เครื่อง-รีดรางน้ำ-407

เครื่อง-รีดรางน้ำ-457

เครื่อง-ครอบสันครอบข้าง-2-in-1

เครื่องรีด-ครอบสัน

เครื่องรีด-ครอบสันmini

เครื่อง-ติดฉนวนกันความร้อน-(PE)

เครื่องพับ4.5m

เครื่อง-รีดลอนผนังสี่เหลี่ยมร่องลึก-3-สันลอน

เครื่อง-รีดตัวแป-C-Line

เครื่อง-รีดลอนคลิปล็อค

เครื่อง-รีดลอนผนังหรือลอนฝ้าแบบร่องสี่เหลี่ยมลึก

เครื่อง-ย้ำโค้ง-LT-760-Y

เครื่อง Decking Floor

เครื่องฉลุลาย

เครื่อง-รีดเส้นระแนงรั้ว-2-IN-1

เครื่อง-ย้ำครอบข้างโค้ง-Y

เครื่อง-ฉลุลอนรั้ว

เครื่องย้ำโค้งลอนรีดน้ำเส้นคู่ LT750AA

เครื่องย้ำโค้งลอนตะเข็บคู่ LT760

เครื่องย้ำโค้งลอนตะเข็บคู่ LT760

เครื่องย้ำโค้งลอนตะเข็บคู่ LT760

เครื่องพับครอบไฮดรอลิค 4.5 เมตร

เครื่องพับครอบไฮดรอลิค 6 เมตร

เครื่องพับครอบไฮดรอลิคหน้ากว้าง 6 เมตร

เครื่องพับครอบแมนนวล 3.5 เมตร

เครื่องพับครอบแมนนวล 3.5 เมตร

เครื่องรีดฉนวน

เครื่องรีดฉนวนกันความร้อน PE

เครื่องรีดแผ่นบานเกล็ด LT457

เครื่องรีดครอบสันจั่ว

เครื่องรีดลอนฝ้าเพดาน

เครื่องปั๊มขาลอนคลิปล็อค

เครื่องรีดลอนคลิปล็อค

เครื่องรีดลอนซีแพค LT750

เครื่องรีดลอนซีแพค LT750

เครื่องรีดลอนซีแพค LT760

เครื่องรีดลอนซีแพค(ลอนสเปน) ลายซิกแซกสามเหลี่ยม

เครื่องรีดลอนซีแพค LT750

เครื่องรีดลอนซีแพค(ลอนสเปน) ลายซิกแซกสามเหลี่ยม

เครื่องรีดลอนซีแพค LT750 ซิกแซก

เครื่องรีดขึ้นรุปลอนฝ้าเพดาน

เครื่องผ่าแผ่น

เครื่องผ่าแผ่น

เครื่องผ่าแผ่นรุ่น CGI

เครื่องรึดครอบข้าง

เครื่องรึดครอบสันจั่ว

เครื่องรึดครอบข้างแบบ 2in1

เครื่องคลายม้วน

เครื่องคลายม้วน

เครื่องคลายม้วนแบบ 4ก้าน

เครื่องคลายม้วนแบบ 4ก้าน

เครื่องคลายม้วนแบบ 4ก้าน

เครื่องคลายม้วนแบบ 4ก้าน

เครื่องคลายม้วนแบบ 4ก้าน

เครื่องคลายม้วนลอนแปซีแพค

เครื่องคลายม้วนลอนแปตัวซี

เครื่องรีดครอบจั่ว ครอบช้าง

เครื่องตั้งคอยส์

เครื่องรีดบานเกล็ดช่องลม

เครื่องรีดลอนแบบซีแพค

เครื่องรีดครอบจั่ว ครอบช้าง

เครื่องรีดเหล็กฉาก

เครื่องรีดพ่นฉนวน PU-FOAM

เครื่องรีดติดฉนวนกันความร้อน

หมวดที่ 2 เครื่องจักรงานประตูม้วน

เครื่องฉลุลาย เครื่องย้ำครอบข้างโค้ง เครื่องเจาะ เครื่องปั๊มยึดหู ใบประตูม้วน เครื่องรีดประตูม้วน แบบ 3IN1 เครื่องรีดใบตีนล่างประตูม้วน

หมวดที่ 3 เครื่องจักรงานโครงสร้าง

เครื่อง รีดลอนบัวผนัง, เครื่องรีดตัวซี เครื่องรีดแปซี-ลายน์ เครื่องรีดลอนแปซีแพค